עידו נמיר

עידו נמיר

שותף וראש תחום ניהול ידע

Deloitte, Brightman, Almagor, Zohar

דוברים נוספים באירוע IIA Audit in the Spotlight

Open Accessibilty Menu