השופט יוסף שפירא

השופט יוסף שפירא

מבקר המדינה

דוברים נוספים באירוע IIA Audit in the Spotlight

Open Accessibilty Menu