חנה פריידין

חנה פריידין

מנהלת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

כנסת ישראל

דוברים נוספים באירוע IIA Audit in the Spotlight

Open Accessibilty Menu