ששון מרדכי

ששון מרדכי

סמנכ"ל בכיר ומבקר פנימי ראשי

בנק לאומי

דוברים נוספים באירוע IIA Audit in the Spotlight

Open Accessibilty Menu